ANTENNER & PARABOLER

 • Försäljning, installation och service av

antenner och paraboler

 • Installation och service av Kabel–TV och

central-antenn nät

 • Montering och installation av

TV/Projektorer/Hemmabio

DATANÄT OCH FIBER

 • Nätverkslösningar från fiber till uttag
 • Routerinstallation och wifi förlängning
 • Fiberinstallation samt anläggning av fiber
 • Felsökning av fiber och reparation
 • Fiberskarvning

KAMERAÖVERVAKNING

 • Installation och service av övervakningskameror
 • Lagringsenheter och app inställningar
 • Nätverk eller CCTV kabelinstallation
 • Försäljning av videoövervakningssystem

och tillbehör

Vi installerar och justerar antenn/parabol för alla TV-operatörer!

Kontakta oss för mer information!

AUKTORISERAD LEVERANTÖR TILL:

 

 

Kontakta oss för abonnemang, installation samt service!
VÅRA CERTIFIERING: